Γεννήθηκα το 1945 στο Ροδίτη Κομοτηνής, όπου διαμένω μόνιμα.

   Αποφοίτησα από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημίας Αλεξ/πόλεως το 1965. Υπηρέτησα τη θητεία μου ως έφεδρος αξ/κός.  Μετά την απόλυσή μου από το στράτευμα έζησα στην Αθήνα και εργάστηκα στον Ο.Λ.Π.  [Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς] στο λογιστήριο του οργανισμού.


   Το Δεκέμβριο του 1968 διορίστηκα ως δάσκαλος στο Νομό Ροδόπης. Τα έτη 1970-1973 αποσπάστηκα στα ελληνικά σχολεία της Δυτ. Γερμανίας. Μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα υπηρέτησα σε διάφορα σχολεία του Ν. Ροδόπης και για μικρό χρονικό διάστημα ως βοηθός επιθεωρητή στη Β΄περιφέρεια Μειονοτικών σχολείων Ροδόπης-Έβρου. Υπηρέτησα ως διευθυντής, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.


  Είμαι παντρεμένος και έχω τρία παιδιά. Ασχολούμαι με τα πολιτιστικά. Υπήρξα μέλος των Δ.Σ. του Θρακικού Ωδείου Κομοτηνής, του Χριστιανικού και Πολιτιστικού Συλλόγου "Αγία Κυριακή" Ροδίτη, του Συλλόγου ΙΚΤΑΘ [Ιμβρίων, Κων/πολιτών, Τενεδίων, Ανατ/θρακών Θράκης] και μέλος του Μ.Ο. Κομοτηνής και της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής.